Różnice w tekście Mądrości Syracha w przekładach starożytnych

Mądrość Syracha została spisana oryginalnie w języku hebrajskim. Tekst ten zachował się jedynie we fragmentach, co czyni korzystanie z niego bardzo trudnym; po pierwsze ze względu na to, że skompletowano około 2/3 tekstu; po drugie, istniejące fragmenty znacznie różnią się od siebie.

Jak zostaliśmy poinformowaniu w Prologu, księga ta została przełożona na język grecki przez wnuka autora oryginału. Przekład ten zachował się w licznych manuskryptach tzw. Septuaginty. (greckiego przekładu Starego Testamentu). Różnią się one nieco między sobą i te różnice mam zamiar sukcesywnie przedstawiać w tym miejscu.

Innym ważnym przekładem jest łacińska Wulgata, której tekst różni się od tekstu greckiego. Również te różnice zostaną tutaj stopniowo opublikowane.