piątek, 23 marca 2012

"Obce" wpływy na myśli zawarte w Mądrości Syracha

Słowo "obce" ująłem w cudzysłów, aby w jakiś sposób wyróżnić to słowo. Przez "obce" wpływy rozumiem myśli niezakorzenione w kulturze judaizmu - religii, którą wyznawał Syrach.

Teoria "obcych" wpływów pojawiła się w moim umyśle w wyniku sekwencji przemyśleń i przeżyć, o których nie ma potrzeby tutaj pisać.

Szczególnie dwa ustępy Księgi Mądrości Syracha są tutaj godne uwagi:

9 Mąż, który podróżował, zna wiele rzeczy i mądrze przemawiać będzie, kto ma wielkie doświadczenie.
10 Kto nie ma doświadczenia, wie mało, a ten, kto podróżował, wzbogacił swą roztropność.
11 Wiele widziałem w moich podróżach i więcej wiem, niż wypowiedzieć potrafię.
34:9-11

13 Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie.
14 U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę.
51:13-14

"Podróże kształcą" jak mówi dobrze znane porzekadło. Powyższe fragmenty przyznają słuszność temu stwierdzeniu. Ale jaki to ma związek w tytułem tego wpisu? W jaki sposób te fragmenty mogą udowadniać, że Syrach zawarł w swojej Księdze myśli innych narodów?

Przyjrzyjmy się dobrze drugiemu z tych fragmentów, czyli temu zapisanemu w 51:13-14. Te dwa krótkie wersety, jeśli im się lepiej przyjrzeć, mówią właśnie o tym, że podczas podróży Syrach uczył się mądrości od ludzi mieszkających w krajach, które odwiedzał. W pierwszy wersecie naszego fragmentu czytamy, że kiedy Syrach był młody, szukał mądrości. Kontekstem jest więc poszukiwanie mądrości. Początkowo szukał on mądrości, modląc się, prosząc Boga, aby mu jej udzielił. Potem zaczął podróżować. Przypominam, że kontekst mówi o poszukiwaniu mądrości. Tak więc najpierw szukał on mądrości w modlitwie, potem zaczął podróżować, czyli szukać mądrości u narodów, które w swoich wędrówkach odwiedzał. Nie oznacza to oczywiście, że przestał on szukać mądrości w modlitwie. Kiedy był młody modlitwa była dla niego jedynym sposobem poszukiwania mądrości. Kiedy zaś zaczął podróżować, wędrówki stały się dla niego po prostu kolejnym źródłem mądrości.

Na dzień dzisiejszy nie potrafię podać konkretnych przykładów myśli, które Syrach mógł zaczerpnąć z dorobku intelektualnego innych narodów. Jestem jednak przekonany, że takowe są. Po pierwsze dlatego, że mówią o tym przeanalizowane przed chwilą wersety. Po drugie dlatego, że autorzy biblijni czerpali z myśli innych narodów. Przykładem tego może być Księga Przysłów, gdzie cały rozdział jest kopią myśli egipskiego mędrca Amen-em-ope.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz