czwartek, 4 sierpnia 2011

Godność pisarza 38:24 - 39:11

Kto może stać się mędrcem? Co należy robić, aby zdobyć mądrość? Na te pytania odpowiada Syrach w następującym rozważaniu:

Mądrość uczonego przychodzi
dzięki możliwości posiadania wolnego czasu.
Ten, kto ma mało zajęć
stanie się mądry.

Jak może posiąść mądrość ten,
kto trzyma pług,
i chlubi się ościeniem,
kto pasie woły
i jest zajęty swoim trudem
i którego rozmowy dotyczą wołów?

Oddaje swój umysł robieniu bruzd;
i przykłada się do dawania paszy bydłu.

Tak samo każdy stolarz i rzemieślnik,
który trudzi się nocą i dniem:
i ci, którzy wyrzynają i rzeźbią pieczęcie,
i przykładają się do zrobienia wielkiej różnorodności,
i oddają się odtwarzaniu wyobrażeń,
i czuwają, by ukończyć pracę:

Kowal również siedzi przy kowadle
i rozważa pracę z żelaza,
para z ognia niszczy jego ciało,
walczy on z gorącem pieca:
dźwięk młota i kowadła brzmi zawsze w jego uszach,
a jego oczy patrzą nieruchomo na wzór rzeczy, którą tworzy;
nastawia swój umysł by ukończyć pracę
i czuwa by doskonale ją wypolerować.

Tak też garncarz siedzi nad swą pracą,
obraca kołem za pomocą swoich stóp;
który zawsze starannie pracuje
i wykonuje swoją pracę w (dokładnej) liczbie;

Nadaje kształt glinie swoim ramieniem,
i skłania jej siłę przed swymi stopami;
poświęca się, by ukończyć glazurowanie;
z pilnością oczyszcza piec:

Wszyscy ci ufają swoim dłoniom,
każdy z nich odznacza się mądrością w swojej pracy.

Bez nich miasto nie mogłoby być zamieszkane;
nie będą oni żyć, gdzie chcą,
ani iść w górę czy w dół.

Nie będzie się ich poszukiwać,
by uczestniczyli w publicznej naradzie,
ani by zasiedli wysoko w zgromadzeniu.
Nie będą siedzieć na krześle sędziów,
ani rozumieć wyroku.
Nie mogą ogłosić sprawiedliwości i sądu.
Nie znajdzie się ich tam, gdzie mówione są przypowieści.

Jednak będą podtrzymywać stan świata
i wszelkie ich pragnienia wiodą ich ku pracy swego rzemiosła.

Ten jednak, kto oddaje swój umysł Prawu Najwyższego
i jest zajęty rozmyślaniem nad nim,
będzie wyszukiwał mądrość wszystkich starożytnych
i będzie się zajmował proroctwami.

Uchowa powiedzenia sławnych ludzi
i tam, gdzie są subtelne przypowieści,
tam będzie i on.

Będzie wyszukiwał tajemnic doniosłych stwierdzeń
i będzie biegły w niejasnych przypowieściach.

Będzie służył pośród wielkich
i pojawi się przed książętami.
Będzie podróżował przez obce krainy,
gdyż skosztował dobra i zła pośród ludzi.

Odda swoje serce,
by zwracać się wcześnie rano do Pana,
który go stworzył,
i będzie modlił się wobec Najwyższego,
i otworzy swe usta w modlitwie
i będzie błagał o przebaczenie swoich grzechów.

Kiedy wielki Pan zechce,
zostanie on wypełniony duchem zrozumienia.
Wyleje z siebie mądre stwierdzenia
i złoży dziękczynienie Panu w swojej modlitwie.

Będzie się kierował Jego radą
i zrozumieniem
i nad Jego tajemnicami będzie rozmyślał.

Ukaże on to, czego się nauczył,
i chlubił się będzie w Prawie Przymierza Pana.

Wielu będzie polecać jego zrozumienie;
i tak długo, jak świat istniał będzie,
jego zrozumienie nie będzie wymazane;
wspomnienie o nim nie przeminie,
a jego imię będzie żyć z pokolenia na pokolenie.

Narody będą pokazywać jego mądrość,
a zgromadzenie będzie ogłaszać jego chwałę.

Jeśli umrze,
pozostawi większe imię niż tysiąc.
Jeśli będzie żył,
powiększy je.


Mądrość Syracha 38:24 - 39:11

tłumaczenie na podstawie
English translation of the Septuagint by Sir Lancelot Charles Lee Brenton
(wszelkie prawa do tłumaczenia zastrzeżone)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz