piątek, 10 czerwca 2011

Prolog

Tekst prologu znajduje się tutaj. Podzielony został on roboczo na 36 linii.

Jest to chyba jedyna księga w Biblii katolickiej, która zawiera starożytny prolog. Jest on dziełem tłumacza, który był wnukiem autora tekstu.

Na samym początku (linia 1) tłumacz uznaje szczególną wartość bardzo wielu ksiąg, które poprzedziły napisanie Mądrości Syracha i z których, według linii 9-11, czerpał jej autor. Do zbioru tych ksiąg należy Tora (Pięcioksiąg Mojżesza), Prorocy i, jak to nazywa autor przekładu, "inne księgi ojczyste". Ten zbiór ksiąg nazywamy dzisiaj Biblią Hebrajską. Jezus, syn Syracha, zanim stworzył swoje dzieło, poznał dogłębnie wszystkie te Pisma i zdobył biegłość w posługiwaniu się nimi. Księga Syracha jest przesiąknięta duchem Tory, Proroków i innych Pism, ponieważ światopogląd jej autora został przez te księgi ukształtowany. Eklezjastyk (tak brzmi inna nazwa księgi, którą na łamach tego bloga się zajmuję) jest więc podporządkowany i osadzony na Biblii Hebrajskiej, co jest widoczne niemal na każdej stronie. Księga ta jest zapisem refleksji życiowych autora, który postępował zgodnie z nauką Świętych Pism, nie można więc przecenić jej niezwykłej wartości.

Autor przekładu znalazł odpis tej księgi w Egipcie, który był wtedy pod panowaniem króla Euergetesa. Od razu zachwycił się "nieprzeciętną nauką", jaką ta księga prezentowała. Zapragnął on, aby inni jak najszybciej zapoznali się z jej treścią. Niewielu spośród jego rodaków mieszkających wtedy w Egipcie znało język hebrajski, więc zaszła potrzeba dokonania przekładu. Tłumacz, jak sam stwierdza, poświęcił "wiele bezsennych nocy i nauki", aby jak najszybciej ukończyć swoje dzieło. Przyznaje jednak, że nie wszędzie udało mu się, pomimo "usilnej pracy", oddać tekst w sposób właściwy, ponieważ nie jest to możliwe, gdyż "nie mają tej samej mocy słowa czytane w języku hebrajskim, co przełożone na inną mowę". Skoro jednak tłumacz włożył taki ogrom pracy, a intencją jego było jak najlepsze oddanie treści, możemy spokojnie czytać jego dzieło, ufając, że wiernie odzwierciedla zapis oryginalny.

Tłumacz zachęca nas, abyśmy czytali księgę z życzliwością i uwagą, co mam zamiar właśnie czynić...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz